77 години РСМ НУ МНТ
31. 01. 1945 е денот кога е основан Македонскиот народен театар. Тоа е денот кога желбата на актерите, режисерите, авторите, сценографите, костимографите, сценските работници и публиката, за театар на македонски јазик стана реалност. Тоа е денот кога сонот на група актери и уметници прерасна во јадро на театарска дејност. Денот кога на Президиумот на АСНОМ (со решението бр. 581/45) е основан нашиот дом, домот на сите некогашни и сегашни вработени на Македонскиот народен театар, на сите љубители на театарот. Нека е честит денот!
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk