ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЈАВНОСТА

По препорака од Владата на Република Северна Македонија, која беше донесена на ден 6 март 2020 година, а истата се однесува за неодржување на јавни настани до 13 март, ја известуваме јавноста дека Македонскиот народен театар ги одложува сите настани и претстави кои беа закажани во тој период, заклучно со 13 март 2020 година.
За продолжување на редовната репертоарска програма дополнително ќе ја информираме јавноста.


Со почит,
НУ Македонски народен театар

Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk