Сертификатот за општествена одговорност IASS - RES.C: 2020 - 2022, доделен на РСМ НУ МНТ
РСМ НУ Македонски народен театар го доби  Сертификатот за општествена одговорност IASS - RES.C: 2020 - 2022, издаден и доделен од страна на ИАСС, здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација.
 
Голема благодарност до ИАСС што ги препозна вистинските вредности и квалитет на нашата институција.
 
Да се биде општествено одговорен тоа е грижа за вработените, хуманост, грижа за животната средина, посветеност во работата и напредок во општеството.
 
Сертификатот е само уште една потврда за успешната работа на МНТ и поттик за достигнување на уште поголеми успеси во работењето.
 
Општествено одговорни, тоа е обврска на сите нас!
 
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk