Ничија земја

 • Автор: Данис Тановиќ | Александар Морфов
 • Режисер: Александар Морфов
 • Информации:

  Сценографи: Никола Тороманов и Валентин Светозарев
  Костимографи: Валентин Светозарев и Никола Тороманов
  Дизајнер на светло: Крис Јегер
  Асистенти на режисерот: Николина Кујача и Никола Кимовски
  Инспициент: Никола Кимовски
  Преведе од англиски: Марија Димитриевска
  Лектор: Тодорка Балова

 • Премиерна изведба: Сабота, 03 Јуни 2017
 • Времетраење: 120
 • Пауза: Не
 • Сцена: Голема

Инерција на уништувањето

Во сценариото Ничија земја на Данис Тановиќ станува збор за војната што се случи во деведесеттите години на дваесеттиот век во границите на поранешна Југославија. Причината е слична како и за сите настанати војни ― агресивното опстојување и наметнувањето на своевиден културен идентитет (вклучувајќи ја и верската припадност) што се меша со територијални, политички и економски претензии. Интересно во случајов е дека завојуваните страни ― Бошњаците и босанските Срби ― се многу блиски во секоја смисла. Оттука и впечатокот дека непомирливите разлики меѓу нив се несуштински, а конфликтот ― неодржлив. Тие војуваат, дури не можат точно да утврдат зошто и како започнало сè – се прашуваат, но не наоѓаат одговор. Но продолжуваат да се убиваат... Ако овој текст сепак успева да надогради нешто малку поразлично од веќе познатото во опширно развиената воена тема, тоа се состои во појавата на страшната и бескрајна инерција на уништувањето.

Стојан Радев

Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk